Aktualno

Sanitarna sečnja poškodovanih dreves v vetrolomu

Sanitarna sečnja poškodovanih dreves v vetrolomu

Premogovnik Velenje bo na podlagi izdane odločbe Zavoda za gozdove Slovenije v prvem terminskem času med 21. in 22. julijem 2023 na območju Dvorca Gutenbuchel izvajal sanitarno sečnjo poškodovanih dreves v vetrolomu. Sečnja bo potekala na parcelah katerih lastnik je Premogovnik Velenje (označeno na priloženi fotografiji).

V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

Družba HSE uspešno nastopala v arbitražnem postopku zoper Rudnik in termoelektrarno Ugljevik: prisojenih kar 67 milijonov evrov glavnice

Družba HSE uspešno nastopala v arbitražnem postopku zoper Rudnik in termoelektrarno Ugljevik: prisojenih kar 67 milijonov evrov glavnice

Arbitražni tribunal s sedežem v Beogradu je po skoraj desetih letih izdal delno odločbo, da je družba Elektrogospodarstvo Slovenije (EGS-RI) upravičena do izplačila 67 milijonov evrov nadomestila iz naslova nedobavljene električne energije iz Termoelektrarne Ugljevik v Republiki Srbski v obdobju od junija 2011 do decembra 2021 ter zamudnih obresti od 1. 1. 2022 do dneva plačila.

Sečnja odkazanih dreves na območju Vile Široko

Sečnja odkazanih dreves na območju Vile Široko

Premogovnik Velenje bo na podlagi odločbe Zavoda za gozdove Slovenije med 18. in 19. julijem 2023 na območju Vile Široko v Šoštanju izvajal sanitarno sečnjo odkazanih gozdnih dreves. Sečnja bo potekala na parcelni številki 116 k. o. Šoštanj, katere lastnik je Premogovnik Velenje. V času sečnje bodo zavarovane vse prometne in pohodne poti.

Okoliške krajane prosimo za strpnost in razumevanje.

HTZ Velenje sodeloval v projektu za recikliranje sončnih modulov

HTZ Velenje sodeloval v projektu za recikliranje sončnih modulov

V petek, 7. julija 2023, je v velenjski izpostavi Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, ki deluje na območju MIC Velenje, potekala predstavitev rezultatov izvedenih projektov za študijsko leto 2022/23. Projekti, ki so razpisani iz različnih virov sofinanciranja in jih je izvajala Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, povezujejo visokošolski sistem z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem, vanje pa so poleg študentov vključeni pedagoški in delovni mentorji oziroma strokovni sodelavci iz lokalnega ali regionalnega okolja. V enem izmed razpisanih projektov je sodelovala tudi premogovniška hčerinska družba HTZ Velenje, in sicer s projektom RECISOM – Recikliranje sončnih modulov.

Razpis štipendij Skupine Premogovnik Velenje

Razpis štipendij Skupine Premogovnik Velenje

Si dijak ali študent strojništva, rudarstva, elektrotehnike, energetike ali lesarstva? Odprt je razpis za štipendije Skupine Premogovnik Velenje. Štipendistom nudimo stimulativno štipendijo, delo s strokovno usposobljenimi mentorji in takojšnjo zaposlitev po končanem izobraževanju.

Prijave za srednješolske programe zbiramo do 31. 7. 2023, za študijske pa do 30. 9. 2023.

pdfRazpis štipendij Skupine Premogovnik Velenje

Holding slovenske elektrarne je državi vrnil prvih 100 milijonov evrov

Holding slovenske elektrarne je državi vrnil prvih 100 milijonov evrov

Holding Slovenske elektrarne (HSE) je v sredo, 7. junija 2023, lastniku vrnil prvih 100 milijonov evrov od skupaj 492 milijonov evrov naknadnega vplačila kapitala, sprejetega s sklepom SDH decembra 2022.

Vplivi skupine HSE na okolje se iz leta v leto manjšajo

Vplivi skupine HSE na okolje se iz leta v leto manjšajo

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji in nosilec zelenega prehoda države v brezogljično družbo. Obnovljivi viri energije predstavljajo približno polovico celotnega proizvodnega portfelja skupine HSE, na ravni Slovenije pa v povprečju proizvedemo več kot dve tretjini vse okolju prijazne električne energije. Poleg tega smo od leta 2010 za približno 1.400.000 ton oziroma za kar 30 odstotkov zmanjšali izpuste emisij ogljikovega dioksida (CO2) ter za 75 odstotkov izpuste žveplovega dioksida (SO2) in dušikovih oksidov (NOx).