Elektro in strojni remont

Servis in vzdrževanje strojne in elektro opreme

Program ESR izvaja remontiranje, servisiranje, vzdrževanje in montažo rudarske opreme. Podjetje je pooblaščeni serviser rudarske opreme proizvajalcev Dbt in Eickhoff za območje JV Evrope. Visoko kakovost storitev zagotavljajo dolgoletne izkušnje, posebni laboratoriji s strokovnjaki in sodobna merilna oprema.

Elektro-strojni remont vključuje številne dejavnosti s področja rudarstva in industrije: remont rudarske opreme, servis transportnih trakov, vzdrževanje in servisiranje strojev v rudarstvu, servisiranje pnevmatskih in hidravličnih strojev in naprav, servis in pregledi Ex opreme v industriji, kontrolne meritve elektro instalacij, vzdrževanje in popravilo VN in NN elektro naprav ter servis Ex strojev in naprav v rudarstvu.