Aktualno

Premogovnik Velenje odprodal staro elektrarno

Premogovnik Velenje odprodal staro elektrarno

Mestna občina Velenje je decembra 2022 od Premogovnika Velenje kupila kompleks Stara elektrarna. Termoelektrarna Velenje, ki jo domačini imenujejo Stara elektrarna, letos obeležuje 95-letnico svojega nastanka. Objekt je bil zgrajen med letoma 1919–1927, tlorisni gabarit objekta pa znaša 68 m x 28 m. V svojih 42 letih delovanja je imela elektrarna pomembno zgodovinsko vlogo pri energetskem razvoju celotne države, svoja vrata pa je zaprla leta 1970. Od takrat naprej je objekt z zemljišči v skupni izmeri skoraj 5.000 m2 neizkoriščen, čeprav predstavlja arhitekturni biser v sklopu industrijske stavbne dediščine.

Sončna elektrarna Prapretno v letu 2022 presegla pričakovano proizvodnjo

Sončna elektrarna Prapretno v letu 2022 presegla pričakovano proizvodnjo

Holding Slovenske elektrarne, največji slovenski proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov, pospešeno stopa v smer izkoriščanja energije sonca za pridobivanje električne energije iz velikih sončnih elektrarn. Največja, 3 MW sončna elektrarna Prapretno, je leta 2022 v obdobju april (otvoritev elektrarne) – december kar za 8 % presegla proizvodnjo, predvideno v investicijski dokumentaciji. Proizvedla je namreč 3.014,9 MWh električne energije, kar zadošča za letno oskrbo približno 820 slovenskih gospodinjstev.

Premogovnik Velenje ne bo odkopaval pod Šoštanjem in ne bo selil novih družin

Premogovnik Velenje ne bo odkopaval pod Šoštanjem in ne bo selil novih družin

V enem od dnevnih časopisov je bil 25. januarja 2023 objavljen prispevek o Premogovniku Velenje, v katerem so bile navedene neresnične in zavajajoče trditve. Novinarka že v naslovu in uvodu članka med drugim navaja, da bo lignit še selil domačine in da selitev družin s področja pridobivanja premoga ni zgolj preteklost, kar napačno nakazuje, da bo šlo za nove primere preseljevanja, kar pa ne drži.

Informativna dneva Šole za strojništvo, geotehniko in okolje 2023

Informativna dneva Šole za strojništvo, geotehniko in okolje 2023

Te zanima avtoservisna stroka, morda orodjarstvo in oblikovanje kovin, inštalaterstvo, mehanika ali mehatronika? Ali želiš projektirati, programirati, konstruirati? Osvajati 3D-tehnologije?

Področje strojništva je široko in z njim je povezan napredek in razvoj.

Rudarska stroka se spreminja in iz nje se razvija geotehnična. Vas zanima kako? Ali pa želite delovati na področju varstva okolja in ga ohranjati zase, za nas in za zanamce.

Premogovnik Velenje oddal vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice

Premogovnik Velenje oddal vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice

Premogovnik Velenje je 12. januarja 2023 Ministrstvu za infrastrukturo posredoval vlogo za podaljšanje časa veljavnosti rudarske pravice za prihodnjih 20 let. Vloga, v kateri so navedeni obseg dovoljenja za raziskovanje in izkoriščanje mineralne surovine ter velikost pridobivalnega prostora, ki se ne spreminja, mora biti pri pristojnem ministrstvu vložena najmanj šest mesecev pred potekom časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

Predstavniki komisije EU za prestrukturiranje obiskali Šaleško dolino

Predstavniki komisije EU za prestrukturiranje obiskali Šaleško dolino

V četrtek, 19. januarja 2023, so Šaleško dolino obiskali predstavniki komisije EU za črpanje sredstev iz sklada JTF za prestrukturiranje premogovne SAŠA regije.

Premogovnik Velenje z uvoženim premogom zagotavlja večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ

Premogovnik Velenje z uvoženim premogom zagotavlja večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ

Julija lani je Vlada Republike Slovenije razglasila 1. stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije in naložila, da se znotraj slovenskega elektrogospodarstva povečajo strateške rezerve energentov. V skladu s temi usmeritvami smo v Premogovniku Velenje skupaj s Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Termoelektrarno Šoštanj (TEŠ) začeli preučevati možnosti uvoza dodatnega premoga, s katerim bi skupaj z velenjskim lignitom zagotavljali še večjo obratovalno zanesljivost in stabilnost proizvodnje v TEŠ.

Časopis Rudar – Vsako leto pušča za seboj zgodbe in spomine

Časopis Rudar – Vsako leto pušča za seboj zgodbe in spomine

Vsako leto, ki se izteče, pušča za seboj zgodbe in spomine. Leto 2022 nas je nenehno preizkušalo in postavljalo pred vedno nove izzive, s katerimi smo se skušali čim bolje in čim hitreje spoprijeti. To je le nekaj uvodnih besed generalnega direktorja Premogovnika Velenje dr. Janez Rošerja, ki smo jih zapisali v zadnji letošnji številki časopisa Rudar.

Dan odprtih vrat Premogovnika Velenje

Dan odprtih vrat Premogovnika Velenje

Po dveh – zaradi covida-19 – virtualnih izvedbah Dneva odprtih vrat Premogovnika Velenje smo v četrtek, 8. decembra 2022, za osmo- in devetošolce naše širše regije vnovič izvedli Dan odprtih vrat, ki je spet potekal na sedežu Premogovnika Velenje. Dogodka so se poleg učencev, ki jih zanimajo rudarski in z njim povezani poklici, udeležili tudi njihovi spremljevalci. Dogodek že tradicionalno izvedemo ob koncu leta, ko se osnovnošolci dejansko odločajo za svoje nadaljnje izobraževanje.