Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

 

Informacije javnega značaja za leto 2023

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2022
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2023

Informacije javnega značaja za leto 2022

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2021
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2022

Informacije javnega značaja za leto 2021

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2020
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2021

Informacije javnega značaja za leto 2020

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2019
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2020

Informacije javnega značaja arhiv (2014−2019)

http://htz.gaia.av-studio.si/372

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994. Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016.

Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2021

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2021.
Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o., in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o., je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2021 v višini 1.305,50 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu, skladno s kriteriji. Skupni znesek je znašal 977.694,70€.

Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2022

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti v letu 2022.
Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ VELENJE, I. P., d. o. o., sta Kolektivna pogodba dejavnosti in podjetniška kolektivna pogodba. V družbi HTZ VELENJE, I. P., d. o. o., je bil v mesecu decembru 2022 na osnovi dogovora s sindikatom izplačan del poslovne uspešnosti za leto 2021, in sicer v znesku 980,00 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve. Skupni znesek izplačil je znašal 766.830,05 bruto.
V družbi HTZ VELENJE, I.P., d. o. o. je bil v mesecu maju 2023 na osnovi dogovora s sindikatom izplačan 2. del poslovne uspešnosti v znesku 1.625,05 EUR bruto na zaposlenega oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve. Skupni znesek izplačil je znašal 1.159.076,94 EUR bruto.

Izplačilo regresa za leto 2023

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2023.

Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HTZ, I.P., d.o.o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb.
V družbi HTZ, I.P., d.o.o. je bil 20. 6. 2023 vsem zaposlenim izplačan polni regres za leto 2023 v višini 2.072,23 EUR bruto oz. v skladu z zakonodajo v sorazmernem delu. oz. v skupni višini 1.499.733,22 EUR bruto. Do izplačila regresa so upravičeni vsi delavci, ki so oziroma bodo v delovnem razmerju v družbi HTZ, I.P, d.o.o. v letu 2023, in sicer v celotnem znesku za delavce, ki imajo pravico do celotnega letnega dopusta za leto 2023, in v sorazmernem delu za delavce, ki imajo pravico le do sorazmernega dela letnega dopusta za leto 2023.

 

Kontaktna oseba: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: +386 (0) 3 8996 327
Faks: +386 (0) 3 5875 007
E-pošta: tadeja.jegrisnik@rlv.si