Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja za leto 2022

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2021
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2022

Informacije javnega značaja za leto 2021

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2020
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2021

Informacije javnega značaja za leto 2020

pdfPrejemki in bonitete poslovodstva HTZ Velenje v letu 2019
pdfInformacije javnega značaja iz sklenjenih pravnih poslov v letu 2020

Informacije javnega značaja arhiv (2014−2019)

http://htz.gaia.av-studio.si/372

Enotni stroškovnik (Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja) je določen s 16., 17. in 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št 24/16), dostopne na spletni strani: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0994. Enotni stroškovnik velja z dnem 8. 5. 2016.

Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2021

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2021.
Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o., in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o., je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2021 v višini 1.305,50 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu, skladno s kriteriji. Skupni znesek je znašal 977.694,70€.

Izplačilo regresa za leto 2022

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu regresa za leto 2022.
Pravna osnova za izplačilo regresa v družbi HTZ. I. P., d. o. o. Velenje in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ. I. P., d. o. o. Velenje je bil izplačan regres za leto 2022 v višini 1.348,96 € po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2022. Skupna masa regresa za leto 2022 je znašala 1.017.958,92 €.

 

Kontaktna oseba: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Partizanska cesta 78, 3320 Velenje
Telefon: +386 (0) 3 8996 327
Faks: +386 (0) 3 5875 007
Email: tadeja.jegrisnik@rlv.si