Strojne in elektro inštalacije

Načrtovanje in izvedba elektro strojnih inštalacij

Elektro-strojna dejavnost vključuje širok nabor kakovostnih elektro-strojnih storitev. Dolgoletne izkušnje in strokovnost omogočajo hitro prilagajanje sodobnim, nenehno spreminjajočim potrebam kupcev in so temelj uspešnega delovanja. ESD se ukvarja z vzdrževanjem opreme, objektov in zahtevnejših proizvodnih linij ter montažami elektro-strojnih naprav.

Osnovne storitve in programi

  1. Montaža in vzdrževanje tehnoloških naprav
  2. Strojna in elektro inštalaterska dela: vodovod, kanalizacija, odtočno omrežje, hidrantna omrežja, komprimiran zrak, kompresorske postaje, primarni in sekundarni razvodi komprimiranega zraka
  3. Izvedba ogrevanja do temperaturnih režimov 140°C/70°C: primarni in sekundarni razvodi ogrevanja, kotlovnice, upravljanje in nadzor kotlovnic, toplotnih postaj in podpostaj
  4. Montaža, vgradnja in vzdrževanje hladilnih sistemov
  5. Pregledi in revizije transformatorskih postaj
  6. Elektro montažna dela, izdelava in montaža aktivnih protipožarnih sistemov
  7. Kontrolne meritve elektro instalacij
  8. Vzdrževanje prenosnih naprav in električnih orodij
  9. Projektiranje in inženiring