Čistilni servis

Hitro in temeljito čiščenje

Redno čiščenje poslovnih prostorov prinaša čisto delovno okolje ki zniža motnje na delovnem mestu. Poveča se urejenost in s tem prispeva k večji produktivnosti vsakega posameznika in organizacije kot celote.

V okviru podjetja deluje tudi čistilni servis, ki opravlja storitve rednega dnevnega čiščenja poslovnih in delovnih prostorov za potrebe Skupine Premogovnika Velenje, Dravskih elektrarn Maribor in Termoelektrarne Šoštanj. Vsa čiščenja poslovnih in delovnih prostorov se opravljajo po v naprej usklajenem planu z naročnikom storitve.

Zavedamo se, da za naše normative čiščenja potrebujemo urejen, zadovoljen in usposobljen kader ter optimalno organizacijo dela.

Prepustite čiščenje poslovnih prostorov izkušenim strokovnjakom, smo specialisti za redna, občasna in generalna čiščenja.