Predstavitev

O nas

HTZ Velenje, I. P., d. o. o.

Družba HTZ Velenje je del Skupine Premogovnik Velenje in obenem ena od družb Skupine Holding Slovenske elektrarne.

Kot invalidsko podjetje zaposluje več kot 50 odstotkov delavcev s statusom invalida in se odlikuje z občutkom družbene odgovornosti tako z vidika reševanja zaposlovanja invalidov ter okoljskih izzivov kot z zagotavljanjem trajnostnega razvoja in ohranjanjem delovnih mest v Šaleški dolini in širši regiji.

Sodobnost, strokovno znanje in dolgoletne izkušnje zagotavljajo fleksibilnost in inovativnost družbe, ki s širokim naborom dejavnosti zagotavlja vsem svojim kupcem kakovostno, okolju in zdravju prijazno dobavo izdelkov in storitev.

ISO 9001 s   ISO 14001 s   ISO 45001 s   IQNet s

 

Vizija

Vizija družbe HTZ Velenje za prihajajoče obdobje bo še naprej temeljila na odličnosti poslovanja, to je na zaupanju, zadovoljstvu in varnosti zaposlenih. Dosegali jo bomo s humano organiziranostjo procesov za sodelavce s statusom invalida ter za sodelavce, ki tega statusa nimajo, s poudarkom na tem, da bomo upoštevali delovno zmožnost sodelavcev s statusom invalida.

Vizija razvoja družbe HTZ Velenje je, da v prihodnje postane celovit, kakovosten izvajalec storitev v Skupini HSE oziroma Skupini Premogovnik Velenje.

Poslanstvo

Poslanstvo družbe HTZ Velenje je zagotavljanje storitev za osnovni proces pridobivanja premoga in hkrati ohranjati programe, ki bodo v prihodnje podjetju omogočali razvoj in ohranitev tržnega deleža izven Skupine HSE.

Vrednote

Ključne vrednote družbe HTZ so:

 1. humanost,
 2. varnost,
 3. odgovornost,
 4. znanje in izkušnje,
 5. sodelovanje,
 6. odprtost do sprememb.

Strateški cilji

 1. Vzdrževati status invalidskega podjetja,
 2. konkurenčno izvajanje storitev za proces pridobivanja premoga,
 3. rast eksternih prihodkov,
 4. zaposlenim zagotavljati humane in varne pogoje,
 5. delovne procese izvajati ekološko, energetsko in ekonomsko učinkovito.

Politika sistemov vodenja

Politika sistemov vodenja je vezana na kakovost, varnost in zdravje pri delu, ravnanje z okoljem ter obvladovanje premoženja. Vključuje:

 • stalno spremljanje, merjenje in analiziranje procesov in zagotavljanje virov za izboljševanje stanja z jasno postavljenimi cilji in programi,
 • dosledno spremljanje in upoštevanje zahtev zakonodaje, internih predpisov in odločb vezanih na sisteme vodenja,
 • stalno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih na področjih sistemov vodenja,
 • preprečevanje poškodb in okvar zdravja ter zmanjševanje tveganj na področju varnosti in zdravja pri delu,
 • nenehno izboljševanje stanja sistemov vodenja,
 • redno komuniciranje z zaposlenimi v družbi, dobavitelji, kupci, inšpekcijskimi službami, zdravstvenimi organizacijami in inštituti ter ostalim okoljem, z namenom vzdrževanja in izboljševanja medsebojnega zaupanja.

Politike sistemov vodenja so enotno oblikovane za skupino HSE. Politike sistemov vodenja skupine HSE so objavljene na Naše usmeritve | HSE.