Izgradnja sončnih elektrarn

Svetla prihodnost s soncem


Obnovljivi viri energije

Globalne podnebne spremembe in težnje po prehodu v brezogljično družbo narekuje spremembe v našem odnosu do okolja, zaradi česar je večina držav že sprejela predpise in pravila, ki urejajo zakonodajo na tem področju.
Z uresničevanjem in izvajanjem teh obvez se zavezujemo, da bomo prispevali k razvoju in uporabi tehnologij na področju zagotavljanja virov energije iz obnovljivih virov energije (OVE).

Družba HTZ je sistemski integrator sončnih elektrarn »na ključ«. Z inovativnostjo, s strateškimi partnerstvi in kakovostnimi storitvami gradi na konkurenčnosti in prepoznavnosti v Sloveniji in na tujih trgih.

Program zagotavlja celostno in zanesljivo ponudbo storitev – od načrtovanja, projektiranja, izgradnje in vzdrževanja sončnih elektrarn v skladu z možnostmi in željami naročnika, ne glede na moč in velikost elektrarne.

Poleg omrežnih ponujamo tudi otočne sončne elektrarne (samostojni otočni sistemi različnih velikosti in moči) ter vse potrebne komponente sistemov (različni PV-moduli, razsmerniki, konstrukcije, komunikacijska in merilna oprema ter drugi materiali).

Usposobljeni smo za:

  • načrtovanje
  • projektiranje
  • izgradnjo sončnih elektrarn
  • vzdrževanje

Ponujamo postavitev sončnih elektrarn »na ključ«:

  • omrežne sončne elektrarne po želji naročnika
  • sledilne sončne elektrarne
  • samostojne otočne sončne elektrarne
  • prodaja vseh komponent za sončne elektrarne:
    PV-moduli, razsmerniki, konstrukcije, monitoring in nadzor elektrarne in drugi material.

Sončne elektrarne, ki smo jih postavili

 

Elektrarna
Lokacija
Moč
SE Dravograd
Dravograd
40,5 kWp
SE OCV3
Maribor
25,5 kWp
SE Zlatoličje
Zlatoličje
776 kWp
SE Formin
Formin
112,0 kWp
SE Merkur Naklo
Naklo
931,0 kWp
SE NOP
Velenje
808,8 kWp
SE Fruma
Radlje ob Dravi
470,5 kWp
MFE Brinje
Ljubljana
32,5 kWp
SE Andrejc
Šoštanj
174,37 kWp
SE PIŠEK
Šmarje pri Jelšah
445,5 kWp
SE Agraria Koper
Koper
245,5 kWp
SE Brestanica
Brestanica
81,78 kWp
SE Energetika Ljubljana
Ljubljana
77,28 kWp
SE Prapretno 
Prapretno pri Hrastniku
3036 kWp

SONČNA ELEKTRARNA DRAVOGRAD

Sončna elektrarna skupne moči 40,5 kWp se nahaja na območju hidroelektrarne Dravograd.

162 polikristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp je nameščenih na poševni strehi upravne zgradbe z naklonom 40° in usmerjenostjo -20° jug. Sončna elektrarna je priključena v omrežje na 0,4 kV strani lastne porabe hidroelektrarne Dravograd.
V distribucijsko omrežje je priključena preko 20 kV dovoda.

SONČNA ELEKTRARNA MERKUR NAKLO

Sončna elektrarna skupne moči 931 kWp se nahaja na strehi skladiščni prostorov Merkur Naklo.

Na streho je nameščena kovinska podkonstrukcija z orientacijo na jug in naklonom modulov 10°, kar omogoča izrabo sončnega sevanja v največji možni meri. Elektrarna je prve kilovatne ure poslala v omrežje že v letu 2012. Vse odtlej obratuje zanesljivo in dosega predvideno proizvodnjo. Na javno distribucijsko omrežje je priključena preko lastne TP postaje 20/04 kV.

SONČNA ELEKTRARNA OCV3

Sončna elektrarna skupne moči 25,5 kWp se nahaja na območju upravne stavbe družbe.

102 polikristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp je nameščenih na ravni strehi poslovnega objekta na nosilno konstrukcijo z naklonom 20° ter orientacijo 10° jug. Sončna elektrarna OCV3 je priključena v NN omrežje na 0,4 kV strani obstoječe kompaktne transformatorske postaje moči 1000 kVA.
Vključitev v javno omrežje je izvedeno na 20 kV nivoju kompaktne transformatorske postaje.

SONČNA ELEKTRARNA NOP

Sončna elektrarna skupne moči 808 kWp se nahaja na strehah objektov Premogovnika Velenje in HTZ Velenje.

Na več strehah objektov je nameščenih skupno 3370 polkristalnih modulov vršne moči 240 Wp. Nameščena kovinska podkonstrukcija z orientacijo na jug in naklonom modulov med 10° in 35°, omogoča optimalno izrabo sončnega sevanja glede na naklone posameznih streh. Elektrarna je prve kilovatne ure poslala v omrežje decembra 2011. Vse odtlej obratuje zanesljivo in dosega predvideno proizvodnjo. Na javno distribucijsko omrežje je priključena preko TP postaje 20/04 kV.

SONČNA ELEKTRARNA ZLATOLIČJE

Sončna elektrarna skupne moči 776,75 kWp se nahaja na območju hidroelektrarne Zlatoličje.

273 monokristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp skupne moči 68,25 kWp je nameščenih na ravni strehi strojnice z naklonom 20° in usmerjenostjo 0° jug, 102 polikristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp skupne moči 25,5 kWp je nameščenih na strehi garaže z naklonom 11° in usmerjenostjo 0° jug, 2540 polikristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp skupne moči 635 kWp je nameščenih na brežinah odvodnega kanala HE z naklonom 35° in usmerjenostjo -10° do +5° jug, 192 polikristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp skupne moči 48 kWp na delu ravne površine na južni strani strojnice HE Zlatoličje z naklonom 35° in usmerjenostjo 0° jug.
Vključitev v javno omrežje je izvedena na 20 kV nivoju v transformatorski postaji TP 20/0,4 kV Zlatoličje.

SONČNA ELEKTRARNA FORMIN

Sončna elektrarna skupne moči 112 kWp se nahaja na območju hidroelektrarne Formin.

448 monokristalnih fotonapetostnih modulov moči 250 Wp in je nameščenih na ravni strehi z naklonom 20° in usmerjenostjo +10° jug in na strehi garaže z naklonom 12° in usmerjenostjo 10° jug.
Vključitev v javno omrežje EES je izvedeno na 20 kV nivoju iz transformatorske postaje TP 20/0,4 kV lastne porabe hidroelektrarne Formin.

Sončna elektrarna Prapretno

Postavitev gradbišča za začetek gradnje največje sončne elektrarne v Sloveniji v Prapretnem

Sončna elektrarna Zlatoličje

Postavitev gradbišča za začetek gradnje sončne elektrarne Zlatoličje