Varovanje

Varovanje premoženja in prireditev

  • Z več kot 40-letnimi izkušnjami s področja varovanja je HTZ zanesljiv partner, ko gre za vprašanja varnosti ter ohranjanja reda in miru. Za to poskrbi tehnično in strokovno usposobljen kader, ki je vselej na voljo.
  • S fizičnim in tehničnim varovanjem HTZ Varovanje zagotavlja nemotene delovne procese v skupini HSE: Premogovnik Velenje, TE Šoštanj in Dravske elektrarne Maribor. Prav tako zagotavljajo varnost Komunalnemu podjetju Velenje, Šolskemu centru Velenje, Bolnišnici Topolšica in drugim.
  • Skrbno in varno izvajajo prevoz in varovanje gotovine za podjetja v poslovnem sistemu.
  • Podjetje nudi in poskrbi za varnost tudi ob organizacijah javnih prireditev - kulturnih in športnih.

Zanesljivost storitve izhaja iz strokovnosti kadra, saj se le-ta nenehno izobražuje in izpopolnjuje. Posamezniki so vključeni v sistem nadgradnje znanja in veščin, ki zagotavlja pripravljenost na različne situacije.

Image
Image