Aktualno

UVOZ PREMOGA

UVOZ PREMOGA

Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES), in znotraj tega predvsem sistemskih elektrarn, za zanesljivo obratovanje v času kriznih razmer, pri tem pa je poleg tehnične razpoložljivosti pomembna usmeritev, da se znotraj elektrogospodarstva povečajo strateške zaloge goriva, od naftnih derivatov, plina in premoga. Tveganja in negotovosti, ki vplivajo na delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, so v tem trenutku povečana, pri čemer zahtevajo dvig stopnje pripravljenosti ter ustrezne ukrepe vseh deležnikov.

POGOVOR: dr. Gregor Jeromel, vodja področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje

POGOVOR: dr. Gregor Jeromel, vodja področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje

NEODVISNA OSKRBA Z LASTNIM ENERGENTOM SE NE DA OVREDNOTI ZGOLJ V EVRIH

Evropa se že nekaj mesecev spopada z energetsko krizo, ki jo je povzročila predvsem vojna v Ukrajini. Njene posledice in velika odvisnost evropskih držav od energentov z ruskega trga zelo močno vplivajo tudi na delovanje evropskega elektroenergetskega sistema. Tveganja in negotovosti so se v zadnjem obdobju zelo povečale, zaradi česar je Vlada Republike Slovenije razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Premogovnik Velenje, ki za proizvodnjo električne energije Sloveniji že skoraj 150 let zagotavlja trenutno edini lastni energent – premog, je na podlagi usmeritve Vlade RS skupaj s Termoelektrarno Šoštanj in krovno družbo HSE uvrščen med strateško pomembna energetska podjetja. Pred Premogovnikom so tako številni izzivi, kako zagotoviti zadostne količine premoga, s katerim bi ob nadaljevanju in morebitni poglobitvi krize zagotavljali nemoteno oskrbo z električno energijo. O trenutnem stanju v jami Premogovniku Velenje in proizvodnih načrtih smo se pogovarjali z dr. Gregorjem Jeromlom, vodjo področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje.

POTREBE TEŠ PO PREMOGU PRESEGAJO ODKOPNE ZMOŽNOSTI PREMOGOVNIKA VELENJE

POTREBE TEŠ PO PREMOGU PRESEGAJO ODKOPNE ZMOŽNOSTI PREMOGOVNIKA VELENJE

Sporočilo za javnost HSE

Temeljno poslanstvo skupine HSE je zagotavljanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije, zato so v Premogovniku Velenje (PV), Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) in Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) pristopili k iskanju možnosti povečanja razpoložljivih količin premoga. Spremenjene razmere na energetskih trgih, ki jih zaznamujejo nizka proizvodnja iz obnovljivih virov energije predvsem zaradi izredno slabe hidrologije in zelo visoke ter volatilne prodajne cene električne energije kot posledica težav z uvozom plina, namreč slovenskim proizvajalcem električne energije narekujejo preučitev možnosti za povečanje strateških zalog primarnih energentov. Naš skupni cilj je zagotoviti rešitev, ki bo zmanjšala ekonomske, tržne in energetske negotovosti, ki vplivajo na delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema.

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR PRIDOBILE PRAVNOMOČNO UPORABNO DOVOLJENJE ZA SEGMENT PET SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR PRIDOBILE PRAVNOMOČNO UPORABNO DOVOLJENJE ZA SEGMENT PET SONČNE ELEKTRARNE ZLATOLIČJE

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, ki deluje kot del skupine HSE, je konec julija s strani Upravne enote Ptuj pridobila uporabno dovoljenje za segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje. Gradnja omenjenega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos, nakar je začela elektrarna poskusno obratovati. Po opravljenem tehničnem pregledu in pridobljenem uporabnem dovoljenju tako sončna elektrarna prehaja v redno obratovanje, s čimer je energetski objekt – odvodni kanal hidroelektrarne – pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira.

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJEMO IN ŠTIPENDIRAMO

V SKUPINI PREMOGOVNIK VELENJE ZAPOSLUJEMO IN ŠTIPENDIRAMO

V družbah Skupine Premogovnik Velenje kljub številnim izzivom, ki so pred nami, za nemoteno delovanje še vedno potrebujemo ustrezen kader s področja rudarstva, strojništva, elektrotehnike in tudi v drugih programih. V celotni Skupini Premogovnik Velenje je bilo lani 113 novih zaposlitev, 83 štipendistov in 17 vajencev. Kljub t. i. izstopu iz rabe premoga v Sloveniji, ki je določen z letnico 2033, bomo delovna mesta v Skupini PV potrebovali tudi, ko bo Premogovnik prenehal z odkopavanjem.

PREUČUJEMO VSE MOŽNOSTI ZA BLAŽITEV IZREDNIH ENERGETSKIH RAZMER

Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES), in znotraj tega predvsem sistemskih elektrarn, za zanesljivo obratovanje v času kriznih razmer, pri tem pa je poleg tehnične razpoložljivosti pomembna usmeritev, da se znotraj elektrogospodarstva povečajo strateške zaloge goriva, od naftnih derivatov, plina in premoga. Tveganja in negotovosti, ki vplivajo na delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, so v tem trenutku povečana, pri čemer zahtevajo dvig stopnje pripravljenosti ter ustrezne ukrepe vseh deležnikov. Zaradi navedenega se preučujejo možnosti povečanja strateških zalog premoga na deponiji. V nadaljevanju leta bomo tako pristopili k izvedbi dodatnih delovnih dnin, kar naj bi se ob nespremenljivih geomehanskih pogojih in »nepojavljanju« večjih okvar opreme odrazilo v višji proizvodnji. Preučuje pa se tudi možnost uvoza premoga za dodajanje primarnemu energentu.

SONČNA ELEKTRARNA PRAPRETNO DOBILA UPORABNO DOVOLJENJE

Obe SE – tako Prapretno kot Zlatoličje – je zgradila družba HTZ Velenje

Sončna elektrarna Prapretno, trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji, moči 3 MW, je 2. avgusta 2022 kot prva sončna elektrarna v Sloveniji pridobila pravnomočno uporabno dovoljenje. S tem so uspešno zaključeni vsi upravni postopki, ki omogočajo redno obratovanje elektrarne. Elektrarna je od 4. aprila 2022, ko so se začeli zagonski in funkcionalni preizkusi, pa do danes, proizvedla 1.906.583 kWh »zelene« električne energije, kar bi zadoščalo za letno oskrbo približno 450 povprečnih slovenskih gospodinjstev.

DVIG CENE MALIC V DRUŽBAH SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

DVIG CENE MALIC V DRUŽBAH SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

Gorenje Gostinstvo je konec junija posredovalo predlog izvajalca za spremembo pogodbe o organizirani prehrani delavcev v Skupini PV. Cena malice v višini 4,62 EUR je v Premogovniku Velenje nespremenjena več kot 11 let, vse od aprila 2011.

22. SREČANJE PRESELJENIH ŠKALČANOV

22. SREČANJE PRESELJENIH ŠKALČANOV

Dan pred praznikom rudarjev, 2. julija, so v Škalah že dvaindvajsetič pripravili srečanje nekdanjih prebivalcev zaselkov v Škalah, ki so se morali preseliti zaradi pogrezanja terena zaradi posledic odkopavanja premoga. Začetnik in pobudnik srečanj je bil Herman Arlič, ki je bil tudi letošnji častni gost, srečanja pa nadaljuje društvo Revivas Škale – društvo za oživitev in promocijo vasi Škale in nekdanja dolgoletna predsednica društva Verica Pogačar. Na ogled je bila razstava fotografij nekdanjega kraja in krajanov z naslovom Škale, ki jih ni več, ki jo je pripravil kustos iz Muzeja Velenje Damijan Kljajić. Srečanja se je udeležilo 35 družin preseljenih Škalčanov.