Aktualno

Poziv velikim poslovnim odjemalcem: zadnji dnevi za sklenitev pogodb

Poziv velikim poslovnim odjemalcem: zadnji dnevi za sklenitev pogodb

Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. Obdobje enormnih cen energentov odpira številna vprašanja o oskrbi danes, jutri in čez nekaj let. Bližamo se koncu leta 2022, v katerem je dobava električne energije v Sloveniji potekala nemoteno. Nihče ni ostal brez energije. Še več, gospodinjstva in mali poslovni odjemalci imajo zagotovljene regulirane cene za dobršen del prihodnjega leta. Večji poslovni odjemalci pa sklepajo pogodbe o nakupu elektrike in plina za naslednje ali več let v naprej. Večina je pogodbe za leto 2023 že sklenila, še vedno pa pomembni delež velikih poslovnih odjemalcev tega ni storil. Brez sklenjenih pogodb dobavitelj ne more »dobaviti« elektrike in plina. Brez pogodb sledi odklop od omrežja.

V PREMOGOVNIKU VELENJE OBELEŽILI GOD SV. BARBARE, ZAVETNICE RUDARJEV

Velenjski rudarji že skoraj stoletje in pol negujemo rudarske običaje, ki se jim še posebej poklonimo ob praznovanju rudarskega praznika – 3. juliju – in zavetnice rudarjev sv. Barbare, katere god sicer obhajamo 4. decembra, prireditev v počastitev praznika pa smo v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili na prvi decembrski dan. Tako kot že nekaj let smo tudi letos posebno pozornost namenili izobraževanju, ki je za uspešen razvoj vsakega podjetja bistvenega pomena. Ob tej priložnosti smo podelili tudi priznanja sodelavcem, ki so v zadnjem letu s študijem ob delu pridobili vsaj visoko stopnjo izobrazbe ali več oz. opravili republiške strokovne izpite.

Taktična gasilska vaja v Premogovniku Velenje

V Premogovniku Velenje vsako leto – ko nam »covid razmere« to dopuščajo – v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo.

Izvedli jo bomo danes, v sredo, 26. oktobra 2022, z začetkom ob 13.30 na objektu Klasirnica, trak 321/322.

Imenovanje nove generalne direktorice družbe HTZ Velenje

Zaradi predčasnega sporazumnega prenehanja mandata generalne direktorice družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o., Nine Mauhler je ustanovitelj družbe Premogovnik Velenje na mesto generalne direktorice družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o., imenoval Staško Velikonja, ki je v družbah Skupine Premogovnik Velenje zaposlena več kot 25 let. Hkrati bo družba izvedla javni razpis za imenovanje generalnega direktorja družbe.

PREMOGOVNIK VELENJE: KADRE POTREBUJEMO DANES IN JIH BOMO TUDI PO ZAKLJUČKU ODKOPAVANJA

PREMOGOVNIK VELENJE: KADRE POTREBUJEMO DANES IN JIH BOMO TUDI PO ZAKLJUČKU ODKOPAVANJA

Prihodnost Premogovnika Velenje je neobhodno povezana s prestrukturiranjem Šaleške doline. Prehod v brezogljično družbo je dejstvo, se pa ob svetovni energetski krizi, ki smo ji priča, zastavlja vprašanje, ali bo do njega res prišlo že čez dobrih deset let, kot je zapisano v letos spejeti strategiji za izhod iz premoga. Ne glede na to, ali se bo to zgodilo leta 2033 ali kasneje, bomo delovna mesta, povezana z rudarstvom, potrebovali še najmanj 15 let po prenehanju odkopavanja oz. za ves čas zapiralnih del, z oblikovanjem obstoječih znanj v nove programe, pa jih bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal s svojo dejavnostjo. Kadrovsko politiko podjetja smo ravnateljem in svetovalnim delavcem izobraževalnih inštitucij SAŠA regije predstavili v petek, 23. septembra 2022.

Dravske elektrarne Maribor slavnostno proslavile sedemdeset let obstoja in uradno zagnale segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje

Dravske elektrarne Maribor slavnostno proslavile sedemdeset let obstoja in uradno zagnale segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje

Družba Dravske elektrarne Maribor, največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, je ob prisotnosti predstavnikov Vlade – mag. Bojana Kumra, ministra za infrastrukturo, poslovodstev družb skupine HSE, poslovnih partnerjev, sodelavcev in drugih prisotnih slavnostno obeležila sedemdeset let obstoja ter uradno zagnala segment pet Sončne elektrarne Zlatoličje.

HTZ Velenje sodeloval pri obnovitvenih delih nekdanje Termoelektrarne Trbovlje

HTZ Velenje sodeloval pri obnovitvenih delih nekdanje Termoelektrarne Trbovlje

Na lokaciji nekdanje Termoelektrarne Trbovlje, ki od začetka leta 2018 deluje pod imenom HSE Energetska družba Trbovlje, d. o. o. (v nadaljevanju HSE EDT), so ves čas ohranjali energetsko lokacijo, kar se je v zdajšnjih razmerah izkazalo za zelo koristno. V obeh ohranjenih plinskih blokih je septembra letos potekal remont, da bi bloka ob morebitnem pomanjkanju elektrike lahko znova zagnali. Pri remontu so uspešno sodelovali tudi zaposleni v hčerinski družbi Premogovnika Velenje HTZ Velenje.

Intervju z generalnim direktorjem Premogovnika Velenje

Intervju z generalnim direktorjem Premogovnika Velenje

Reporter.si je objavil intervju z generalnim direktorjem Premogovnika Velenje dr. Janezom Rošerjem z naslovom Imeli smo idealizirani način prehoda v zeleno. Intervju si lahko preberete v prilogi.

pdfIntervju z generalnim direktorjem Premogovnika Velenje

Predsednik Vlade RS in minister za infrastrukturo obiskala Premogovnik Velenje

Predsednik Vlade RS in minister za infrastrukturo obiskala Premogovnik Velenje

V okviru delovnega obiska sta v sredo, 14. septembra 2022, Premogovnik Velenje (PV) obiskala predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Gosta so sprejeli generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) dr. Viktor Vračar, generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar, generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Matjaž Vodušek in direktor Termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler. Ogledala sta si potek odkopavanja premoga na odkopu B na koti -110 v Jami Pesje 500 metrov pod zemljo in razkladalno postajo za premog. Poslovodstvo Premogovnika Velenje je predstavilo izzive družbe ob usmeritvah države za povečanje strateških zalog energentov, med drugim tudi premoga, ter prizadevanja za čimprejšnje sprejetje Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje.