Invalidsko podjetje

HTZ je invalidsko podjetje v Sloveniji in z 800 zaposlenimi in je največje hčerinsko podjetje v Skupini Premogovnik Velenje.

Sodobnost, strokovno znanje in dolgoletne izkušnje ter visoka tehnološka razvitost zagotavljajo fleksibilnost in inovativnost podjetja, ki svoje delovanje usmerja k vrednotam humanosti in družbene odgovornosti.

Prednost v raznolikosti