<header0> <text>Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2019</text> </header0> <paragraph> <style>Normal</style> <text>V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2019. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2019 v višini 130 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2019. Skupni znesek je znašal 105.711,67 EUR. </text> </paragraph> <separator> <style>dotted</style> </separator> <header0> <text>Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2020</text> </header0> <paragraph> <style>Normal</style> <text>V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I.P., d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I.P., d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 621.314,59 EUR. </text> </paragraph>

Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2019

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2019. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I. P., d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2019 v višini 130 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2019. Skupni znesek je znašal 105.711,67 EUR.

Izplačilo poslovne uspešnosti za leto 2020

V skladu s Priporočili in pričakovanji Slovenskega državnega holdinga objavljamo informacijo o izplačilu poslovne uspešnosti za leto 2020. Pravna osnova za izplačilo poslovne uspešnosti v družbi HTZ Velenje, I.P., d. o. o. in družbah skupine HSE je Kolektivna pogodba dejavnosti ter podjetniške kolektivne pogodbe oz. interni akti v družbah, kjer ni sklenjenih podjetniških kolektivnih pogodb. V družbi HTZ Velenje, I.P., d. o. o. je bila izplačana poslovna uspešnost za leto 2020 v višini 645 EUR bruto po zaposlenem oz. v sorazmernem delu glede na trajanje zaposlitve v letu 2020. Skupni znesek je znašal 621.314,59 EUR.